KVKK Uzmanlık Eğitim Serisi

Eğitimin Adı: KVKK 2.0 Uzmanlık Eğitim Serisi

Tanıtım: KVKK 2.0 Uzmanlık Eğitim Serisi bütün alışagelmiş temel eğitimlerden farkı teori ve uygulamanın uzmanlık konuları ile bir araya getirilmesi, webinarlardan farkı ise dijital bir sınıfta interaktif olarak ilgilileri bir araya getirmesidir. Temel bilgiye sahip ilgililere uzmanlık yetkinlikleri kazandıracak nitelikli bir eğitim!

Birebir sözleşme, vaka analizi ve değerlendirme gibi çalışmaların yapılacağı, katılımcılarla metinlerin hazırlanacağı, örnek metinlerin teslim edileceği 6 üniteden oluşacak eğitim serisinin başlıkları aşağıdaki gibidir.

Eğitim Tarihi: Başlangıç 7 Mayıs 2020 Perşembe, 13.00-16.00, her iki haftada bir aynı saat.

Eğitim Ücreti: 6 Ünite Toplam Fiyatıdır.

Eğitim İçerik:

 1. Genel İlkeler. Aydınlatma.
 2. Veri İşleme Şartları. Açık Rıza.
 3. Veri Sorumlusu. Veri İşleyen. Ortak Veri Sorumlusu. Veri İşleme Sözleşmeleri.
 4. Envanter. VERBİS. Örnek Envanter Doldurma ve İnceleme. Hata Örnekleri.
 5. Yurt Dışı Veri Aktarım. Taahhütname Süreçleri. Bağlayıcı Şirket Kuralları. Davranış Kuralları.
 6. Etki Değerleme Çalışması. Denetim.

Örnek Ünite İçeriği
3. Ünite: Veri
 Sorumlusu. Veri İşleyen. Ortak Veri Sorumlusu. Veri İşleme Sözleşmeleri.

       3.1 Teorik Altyapı

 • Veri sorumlusu, veri işleyen ve ortak veri sorumlusu tanımları
 • Veri sorumlusu-veri işleyen ayırımı, veri sorumlusu-veri işleyen ile ortak veri sorumluları arasındaki hukuki ilişkiler

       3.2 Uygulama Örnekleri

 • Art. 29 WG rehber incelemesi
 • KVKK rehber incelemesi
 • ABAD içtihatlarında ortak veri sorumlusu (Facebook-Fanpage ve Fashion-ID karar analizi)

       3.3 Sözleşme Hazırlama Eğitimi

 • Veri sorumlusu-veri işleyen sözleşmeleri (veri sorumlusu ve veri işleyen lehine düzenleme teknikleri)
 • Ortak veri sorumlusu sözleşmeleri

Eğitmenler

 • Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin
 • Av. Sertel Şıracı

Kimler Katılabilir: KVKK konusunda idari ve teknik olarak görevlendirilmiş kişiler, avukatlar, bilişim hukuku alanında çalışanlar.

Katılım Sınırı: İnteraktif eğitimlerimiz için maksimum sınıf sınırı 10 kişi olarak belirlenmiştir.

Eğitim Yeri: Uzaktan dijital olarak yüz yüze eğitim yapılacaktır. En verimli dijital eğitim uygulamaları yurt dışı menşeli olduğu için yurt dışına veri transferi gerçekleşecektir. Yurt dışına veri transferi için kayıt aşamasında açık rızanızın alınacağını bildiririz.

Kitap Hediye: AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUYLA MUKAYESELİ OLARAK 6698 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU Yazar: Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin

Date

07 May 2020
Expired!

Time

13:00 - 16:00

Ücret

3,000.00TRY

More Info

Read More
Category
Read More

Next Occurrence